Oneigenlijke vermenging en het individualiseringsvereiste


Oneigenlijke vermenging is een omstreden leerstuk in de juridische literatuur. Het zou met name in geval van faillissement van de houder van de oneigenlijk vermengde zaken op onredelijke wijze aan zakelijk gerechtigden hun aanspraken ontnemen. In dit artikel worden de verschillende aspecten van het leerstuk besproken en wordt geprobeerd tot een heldere benadering van de kwestie van oneigenlijke vermenging te komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Smelt

Verschijning: mei 2003

Archiefcode: AA20030348

Individualiseringsvereiste oneigenlijke vermenging

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Overig Ars Aequi-prijswinnaarVerdieping Studentartikel