Onderbouwing en beoordeling van aanhoudingsverzoeken in strafzaken


Hoge Raad 16 oktober 2018, nr. 17/01052, ECLI:NL:HR:2018:1934


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. ten Voorde

Verschijning: september 2019

Archiefcode: AA20190681

Hoge Raad 16-10-2018 (ECLI:NL:HR:2018:1934) zaaknummer: 17/01052

278 Sv 280 Sv 329 Sv 415 Sv 6 EVRM aanhoudingsverzoek Landelijk Aanhoudingenprotocol Landelijk strafprocesreglement Verkeerstoren++

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie