Oefent een notaris openbaar gezag uit?


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:794, zaak C-157/09, (Commissie/Nederland)

Inbreuk procedure. Kamer van 3 rechters. Beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 226 EG (artikel 258 VWEU), ingesteld door de Europese Commissie, betreffende het door Nederland vereiste nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Slot

Verschijning: februari 2012

Archiefcode: AA20120136

Hof van Justitie Europese Unie 01-11-2011 (ECLI:EU:C:2011:794) zaaknummer: C-157/09

discriminatie op grond van nationaliteit nationaliteitsvereiste notaris openbaar gezag vrij verkeer

Internationaal Europees en buitenlands recht Notarieel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie