Nudging: een juridisch relevant fenomeen met rechtsstatelijke impact


De Nederlandse overheid experimenteert met nudging: het aanpassen van keuzearchitectuur om op een voorspelbare manier gedrag te veranderen, zonder opties te verbieden of gebruik te maken van significante financiële prikkels. Momenteel is binnen de juridische wereld weinig aandacht voor dit nieuwe beleidsinstrument. Deze rechtstheoretisch ingestoken bijdrage agendeert nudging als een juridisch relevant fenomeen met fundamentele rechtsstatelijke impact.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.R.M. Zeilstra

Verschijning: april 2022

Archiefcode: AA20220290

autonomie Kahneman keuzevrijheid nudging rechtsstaat Sunstein Thaler

Metajuridica RechtsfilosofieRechtstheorie

Opinie Opiniërend artikel