Nieuwe wetsvoorstellen


In deze rubriek wordt een compleet overzicht gegeven van de wetsvoorstellen die in de onderstaande periode aan de Tweede Kamer zijn aangeboden dan wel door een lid van de Tweede Kamer aanhangig zijn gemaakt. Tussen haakjes staat vermeld het nummer van het Witte stuk. In dit overzicht zullen de belangrijkste en meest interessante wetsvoorstellen kort worden toegelicht. Daarnaast wordt in deze rubriek vier keer per jaar door redacteuren een wetsvoorstel besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ars Aequi Libri

Verschijning: januari 2002

Archiefcode: AA20020029

wetsvoorstel

Annotaties en wetgeving Wetsvoorstellen