Nieuwe wetgeving over de terbeschikkingstelling


In dit artikel wordt ingegaan op nieuwe wetgeving rondom terbeschikkinggestelden (TBS). Er wordt ingegaan op de bepalingen over de instellingen die de TBS uitvoeren, plaatsing in de inrichtingen, verplegings- en behandelingsplan, controle en geweldgebruik, bewegingsvrijheid, straffen, (proef)verlof, klachtrecht. Ook wordt er ingegaan op een wetsvoorstel dat TBS met voorwaarden regelt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.F.M. de Groot

Verschijning: februari 1997

Archiefcode: AA19970093

instelling procedures TBS verpleegden voorwaarden

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Annotaties en wetgeving Wetgeving