Niet-nakoming (Digitaal boek)


Dit cahier is bedoeld als een inleiding tot de privaatrechtelijke ‘niet-nakoming’. De opzet is afgestemd op een publiek dat nog niet bekend is met dit belangrijke leerstuk: aan de hand van voorbeelden wordt de lezer meegevoerd door de – vaak als abstract ervaren – regels omtrent nakoming, schadevergoeding, ontbinding en opschorting. Daarbij wordt niet slechts beoogd om de doorgaans zeer rationele achtergrond van die regels aan de orde te stellen, maar ook om de lezer wegwijs te maken in de wettelijke systematiek van de niet-nakoming.
Wie het cahier van kaft tot kaft leest, leert bovendien, als in één moeite door, de systematiek van het BW kennen. Maar ten behoeve van degene die slechts enkele hoofdstukken bestudeert, wordt de systematiek van de wettelijke regeling nog eens kort herhaald in het laatste hoofdstuk.
Ook de meer in de materie ingevoerde jurist vindt hier het nodige van zijn gading. Het cahier is namelijk tevens een bijdrage aan het onderzoek naar de vraag in hoeverre overeenkomsten binden. Indien een beroep op overmacht wordt aanvaard, betekent dat immers in wezen een inbreuk op de soms ‘heilig’ geachte gebondenheid aan de overeenkomst. Indien ontbinding wegens niet-nakoming is toegestaan, geldt hetzelfde. Waar dat voor een goed begrip van de niet-nakoming dienstig is, zal voor deze inbreuken op een klassiek beginsel van ons contractenrecht aandacht worden gevraagd.
Daarnaast wordt in dit cahier wordt ook aandacht besteed aan de Principles of International Commercial Contracts zoals vastgesteld door Unidroit in 1994. Vergelijking met een ander rechtsstelsel – al is het een niet geldend ‘wereldcontractenrecht’ – doet immers ook het begrip ten aanzien van het eigen, Nederlandse, recht groeien.
Uiteraard zijn in deze tweede druk verwijzingen opgenomen naar recente literatuur en rechtspraak.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): J.M. Smits

2e druk 2004

Verschijningsdatum: 19-10-2004

ISBN: 9789069165349

Pagina's: 78

nakoming niet-nakoming ontbinding opschorting schadevergoeding

Burgerlijk recht AansprakelijkheidsrechtContractenrechtVerbintenissenrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers PrivaatrechtDigitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.