Nee hoor dokter, u heeft nog geen plannen voor donderdagavond


De Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg beoogt de mogelijkheden voor het aanpakken van verzekeringsfraude door zorgverleners te vergroten door middel van versterking van het instrumentarium van de zorgverzekeraar. Zo krijgt de zorgverzekeraar de mogelijkheid om in de werkagenda van de arts te kijken en het medisch dossier van een patiënt op te vragen. Het wetsvoorstel stuitte op heftig verzet, omdat het medisch beroepsgeheim zou worden uitgehold. Maar is dit wel zo?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.C. de Kluiver, A.M. Overheul

Verschijning: januari 2017

Archiefcode: AA20170003

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Opinie Redactioneel