Toont alle 6 resultaten

juni 1991

Katern 39: Staatsrecht

J. Bokma

december 1993

Katern 49: Staatsrecht

J. Bokma

Kiesstelsels en coalitievorming

M. Camps, W. van der Woude

Post thumbnail De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september jongstleden lieten – zoals gebruikelijk – een verbrokkeld politiek landschap zien. Een verbrokkeld politiek landschap, gecombineerd met de noodzaak van het genereren van meerderheidssteun, brengt als vanzelf het sluiten van coalities met zich. Coalitievorming kan een frustrerend proces zijn. Gevoed door deze frustraties steken ideeën om de Nederlandse parlementaire democratie anders vorm te geven om de zoveel tijd de kop op. In deze bijdrage bespreken Michou Camps en Wytze van der Woude de alternatieven.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2012
AA20120914

Machtsverdeling, Grondwet en conventie

G.J.A. Geertjes

Een belangrijk deel van de Nederlandse Grondwet is gedurende de afgelopen honderdvijftig jaar opvallend onveranderd gebleven: de grondwetgever heeft een groot aantal van de nog altijd geldende regels omtrent de verhoudingen binnen en tussen regering en parlement al in 1848 vastgelegd. Na die periode vinden echter belangrijke veranderingen plaats: de Nederlandse constitutie democratiseert, het kiesstelsel verandert en politieke partijen worden steeds belangrijker. Politiek gaat daardoor steeds meer draaien om de verdeling van macht, terwijl de grondwettelijke regels daarop maar in beperkte mate zijn afgestemd. Mede dankzij conventies, ongeschreven regels die (de ambten van) regering en parlement binden, blijft de Nederlandse Grondwet toch bij de tijd. In deze bijdrage wordt besproken hoe dit eigenlijk mogelijk is.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
april 2022
AA20220315

Naar een gemengd kiesstelsel: versterking van de parlementaire democratie?

P.P.T. Bovend'Eert

Een uiteenzetting over de mogelijkheden van een nieuw kiesstelsel.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040518

Naar een nieuw kiesstelsel?

J.A. van Schagen

Het merendeel van de inwoners van Nederland mag in deze maanden weer twee keer naar de stembus om zijn stem uit te brengen. Op het moment van schrijven van deze bijdrage, eind februari, schommelen de peilingen nog sterk en beloven het spannende verkiezingen te worden met een voor Nederland unieke zetelwinst voor een partij, waarvan twee maanden voor de verkiezingen alleen nog maar de lijsttrekker bekend is. Als de Lijst Pim Fortuyn inderdaad het aantal zetels haalt dat in de peilingen wordt voorspeld, dan zijn de personen die op die lijst verkozen worden met recht niet meer dan de slippendragers van de lijsttrekker. Een rechtstreekse kiezerslegitimatie voor de betreffende personen ontbreekt. Het is dit kenmerk van het Nederlandse kiesstelsel dat al een aantal jaren ter discussie staat.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2002
AA20020326

Toont alle 6 resultaten