Mitigeren en compenseren in het milieurecht


Op 15 mei 2014 heeft het Europese Hof van Justitie de prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoord inzake de wegverbreding van de Rijksweg A2. De uitspraak van het Hof zorgt voor een milieurechtelijke landverschuiving en heeft grote gevolgen voor de praktijk en waarschijnlijk ook voor de A2. In deze bijdrage wordt de uitspraak van het Hof geanalyseerd en worden de mogelijke gevolgen voor de praktijk uiteengezet.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Ligtvoet

Verschijning: december 2014

Archiefcode: AA20140918

Staats- en bestuursrecht BestuursrechtMilieurecht en ruimtelijke ordeningRuimtelijke-ordeningsrecht

Verdieping Verdiepend artikel