Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen


In dit artikel wordt het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen besproken. In deze regeling, die is neergelegd in titel 20 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de belangenbehartiging op niet-vermogensrechtelijk terrein van meerderjarigen geregeld die tijdelijk of permanent deze belangen niet zelf kunnen behartigen. In het artikel komt de regeling aan de orde en wordt er onder meer gekeken naar de verhouding met curatele en beschermingsbewind, instelling van het mentorschap, de persoon van de mentor, de taak van de mentor, de reikwijdte van de vertegenwoordigingsbevoegdheid en andere zaken die met het mentorschap samengaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.C.C. Hueber

Verschijning: maart 1995

Archiefcode: AA19950206

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving