Mensenrechten in het Romeinse recht? Het private delict iniuria


Jacob Giltaij promoveerde op 29 september 2011 aan de EUR op het proefschrift [i]Mensenrechten in het Romeinse recht?[/i] Zijn promotor was prof.mr. L.C. Winkel. In zijn proefschrift heeft hij onderzocht of een mogelijke voorloper van de moderne idee van de mensenrechten al in het Romeinse recht te vinden is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Giltaij

Verschijning: december 2011

Archiefcode: AA20110911

EVRM iniuria mensenrechten Romeins recht Slavernij UVRM

Metajuridica Romeins recht

Literatuur Proefschriftbijdrage