Mededinging in de Kanaaltunnel? De Europese Commissie is ontspoord!


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 september 1998, ECLI:EU:T:1998:198, gevoegde zaken T-374/94, T-375/94, T-384/94 en T-388/94, (European Night Services (ENS) en Eurostar (voorheen European Passenger Services, EPS), Union internationale des chemins de fer, NS en SNCF, ondersteund door het Verenigd Koninkrijk tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen)

Dit arrest behandeld de vragen die opkomen bij het privatiseren van de spoorwegen. Zo hebben enkele vervoerders een gezamenlijke onderneming opgericht voor het vervoer van reizigers van het vaste land naar het Verenigd Koninkrijk, welke is aangemeld bij De Commissie. De bij deze aanvraag van belang zijnde afwegingen, zoals Gemeenschappelijke onderneming, Coöperatieve joint venture, Relevante markt, merkbaarheid, bagatel, Mededinging, Rule of reason en ontheffing, komen in dit arrest aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M.H. Loozen, K.J.M. Mortelmans

Verschijning: maart 1999

Archiefcode: AA19990177

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 15-09-1998 (ECLI:EU:T:1998:198) zaaknummer: T-374/94, T-375/94, T-384/94 en T-388/94

bagatel Coöperatieve joint venture gemeenschappelijke onderneming mededinging merkbaarheid ontheffing relevante markt Rule of reason

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie