Loeff versus Struycken: wie had gelijk?


In deze bijdrage bij de 'Canon van het recht' bespreekt de auteur de de uitkomsten van de discussie tussen Struycken en Loeff aan het begin van de vorige eeuw over de invoering van algemene bestuursrechtspraak in Nederland. In het artikel komen kort de argumenten van beide heren over al dan niet invoering hiervan aan de orde. Aan het einde bespreekt de auteur het ongelijk van beiden aan de hand van het stelsel van de invulling van de hedendaagse bestuursrechtspraak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.N. Schlössels

Verschijning: Oktober 2009

Archiefcode: AA20090686

administratie Kroonberoep rechtsbescherming rechtsstaat Rode draad 'Canon van het recht' toegang tot de rechter

Staats- en bestuursrecht

Overig Rode draad Canon van het Recht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen