KwartaalSignaal 137 december 2015

December 2015


Ars Aequi KwartaalSignaal verschijnt als online naslagwerk bij Ars Aequi. In KwartaalSignaal worden de rechtsontwikkelingen op juridische deelterreinen besproken door professionals op dat rechtsgebied. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: December 2015

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen