Kunnen omwonenden van windturbines eventuele gezondheidsschade en waardedaling van hun woning gecompenseerd krijgen?


Verduurzaming leidt tot plaatsing van meer windturbines op land. Deze plaatsing wordt beheerst door regels van publiekrechtelijke aard. Omwonenden van windturbines vrezen voor hun gezondheid en waardedaling van hun woning. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre het aansprakelijkheidsrecht hun mogelijkheden biedt om mogelijke schade te verhalen.