Katern 87: Telecommunicatierecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): N.A.N.M. van Eijk

Verschijning: juni 2003

Archiefcode: AAK20034737

Europees kader voor de communicatiesector Sms-diensten spam toegang tot de kabel

Sociaal-economisch recht Telecommunicatierecht