Katern 87: Gezondheidsrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): G.A. van Eikema Hommes

Verschijning: juni 2003

Archiefcode: AAK20034720

marktwerking onverzekerbare zorg verplichte basisverzekering voor ziektekosten wrongful birth wrongful life

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht