Toont alle 8 resultaten

december 2000

Katern 77: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

maart 2001

Katern 78: Informaticarecht

J.E.J. Prins

september 2001

Katern 80: Informaticarecht

J.E.J. Prins

september 2001

Katern 80: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

december 2002

Katern 85: Informaticarecht

J.E.J. Prins

september 2003

Katern 88: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

Net echt. Of toch niet?

Over virtuele kinderporno

L. van den Berge, W.S. de Zanger

De strafbaarstelling van kinderpornografie is in de laatste decennia flink aangescherpt. Zo is sinds een wetswijziging in 2002 niet langer vereist dat het om afbeeldingen van echte kinderen gaat: volgens het nieuwe artikel 240b Sr geldt een afbeelding reeds als grond voor strafbaarheid wanneer een kennelijk minderjarig persoon schijnbaar bij een seksuele gedraging is betrokken. Op die manier heeft de strafbepaling nu ook betrekking op afbeeldingen waarop slechts virtuele kinderen te zien zijn. Of dergelijke afbeeldingen ook realistisch (en daarom strafbaar) zijn wordt door rechters echter zeer uiteenlopend beoordeeld, wat leidt tot een gebrek aan rechtszekerheid.

Opinie | Redactioneel
november 2011
AA20110773

Straf Recht

A. Ringnalda, J.H. Verdonschot

De KLPD heeft een proefproces aangespannen om virtuele kinderporno strafbaar te stellen, maar wat zijn hier nu eigenlijk de gronden voor?

Opinie | Redactioneel
november 2006
AA20060777

Toont alle 8 resultaten