Katern 75: Rechtssociologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Sloot

Verschijning: juni 2000

Archiefcode: AAK20003865

controle dwang effectieve inrichting van instituties eunomics Fuller Hart Implicit Law and institutional design internal morality of law sociale ordening

Metajuridica Rechtssociologie