Katern 75: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): H.M.D. Wildeboer

Verschijning: juni 2000

Archiefcode: AAK20003798

7.4 BW behoeften afweging belangenafweging opzegging op grond van dringend eigen gebruik woonruimtebepaling

Burgerlijk recht Huurrecht