Katern 47: Economisch recht en intellectuele eigendom


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): E.J. Arkenbout

Verschijning: juni 1993

Archiefcode: AAK19932188

Wet bestrijding namaakproducten Wet op de Naburige rechten

Sociaal-economisch recht Economisch rechtIntellectuele-eigendomsrecht