Katern 35: Rechtsfilosofie en rechtstheorie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Soeteman

Verschijning: juni 1990

Archiefcode: AAK19901533

communitarisme equal concern and respect individualisme individuele autonomie liberalisme Moralisme recht en moraal

Metajuridica RechtsfilosofieRechtstheorie