Katern 34: Penitentiair recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A. van Vliet

Verschijning: maart 1990

Archiefcode: AAK19901462

alternatieve sanctie bestemmingen capaciteit dienstverlening elektronisch huisarrest gevangeniswezen schadevergoedingsmaatregel

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie