Katern 28: Informaticarecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Overkleeft-Verburg

Verschijning: september 1988

Archiefcode: AAK19881157

computercriminaliteit dwangmiddel gegevensbescherming persoonsregistraties preadviezen NJV-vergadering 1988 telecommunicatievoorzieningen

Sociaal-economisch recht Informatierecht