Katern 105: Burgerlijk procesrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.C. Flach

Verschijning: december 2007

Archiefcode: AAK20075894

arbiter berusting electronisch exploot kantonrechter misbruik procesrecht voortgezet ouderschap

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht