Katern 103: Personen-, familie-, en jeugdrecht


In het artikel wordt melding gemaakt van de minister van Jeugd en Gezin bij wetgeving en beleid. Verder wordt er ingegaan op de verruiming van de rechtsmacht in het kader van kinderontvoering. Ook wordt over kinderontvoering een beschikking besproken van de Hoge Raad, een beschikking over postnatale erkenning en het nationaliteitsgevolg. Tenslotte wordt er nog een overzicht gegeven van verschenen literatuur.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): E.J. Nicolai

Verschijning: Juni 2007

Archiefcode: AAK20075766

jeugd en gezin kinderontvoering postnatale erkenning rechtsmacht

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen