Katern 103: Economisch recht en intellectuele eigendom


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad. Jurisprudentie: Verscheidene uitspraken op het gebied van het merkenrecht (Benneton/ G-Star (HR 8 september 2006 , BIE 2007, nr. 7), Opel Speelgoedauto (HvJEG 25 januari 2007, C-48/05), Dyson/ Registrar of Trademarks (HvJEG 25 januari 2007, C-321/03).


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): F.G.M.M. Alsters

Verschijning: juni 2007

Archiefcode: AAK20075785

Sociaal-economisch recht Economisch rechtIntellectuele-eigendomsrecht