Katern 102: Bestuursprocesrecht


In deze bijdrage wordt ingegaan op jurisprudentie rondom het belanghebbendebegrip, de beperking van de gronden bij hoger beroep, de herziening van een rechtens onaantastbaar geworden besluit. Voor wat betreft de beschreven literatuur wordt er geschreven over een dissertatie over onrechtmatige overheidsbesluiten en een oratie over bestuursrechtelijke handhaving.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A.T. Marseille

Verschijning: maart 2007

Archiefcode: AAK20075731

belanghebbende beperking gronden handhaving onaantastbaar besluit onrechtmatige overheidsdaad

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrecht