Jurisprudentie Loonheffingen 2022


In deze jurisprudentiebundel zijn de belangrijkste arresten voor de loonheffingen samengebracht, om op praktische wijze de fiscalist te leiden door de vaak uitvoerig gemotiveerde arresten.
Om de arresten meer toegankelijk te maken, wordt per arrest de kern en de belangrijkste rechtsoverwegingen van de Hoge Raad weergegeven. Tevens wordt aangegeven welke wetsartikelen van belang kan zijn.

De selectie omvat de volgende onderwerpen:

  •      Belasting- en premieplicht
  •      Inhoudingsplicht
  •      Loonbegrip
  •      Het moment van heffen
  •      De wijze van heffen
  •      Tarief
  •      Aansprakelijkheid

Bekijk inhoudsopgave


 69,50