Italiaanse premier haalt zijn gram met behulp van het gemeenschapsrecht


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 17 november 2009, zaak C-169/08, ECLI:EU:C:2009:709 (Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione Sardegna)

Vrij verrichten van diensten; Artikel 49 EG; Staatssteun; Artikel 87 EG; Regionale wetgeving die belasting op toeristische tussenstops van vliegtuigen bestemd voor privévervoer van personen en van pleziervaartuigen instelt die enkel geldt voor exploitanten die hun fiscaal domicilie buiten grondgebied van regio hebben.