Is recht wetenschap?


De vraag of recht een wetenschap is wordt in deze column aan de orde gesteld en gelukkig komt onze columnist tot de conclusie dat het wel zo is, ze mist echter de kracht om dit aan andere duidelijk te maken, hier is dus verbetering nodig.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: november 2004

Archiefcode: AA20040769

column wetenschap

Metajuridica Rechtstheorie

Opinie Column