Indringender exceptieve toetsing: herijking rechterlijke positie in ons staatsbestel?


Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1155

De hier in het kader van het themanummer over de rechter in de trias politica geannoteerde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft uitvoering aan de recente rechtspraak over de indringender exceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften aan algemene rechtsbeginselen. Met exceptieve toetsing kan een algemeen verbindend voorschrift door de bestuursrechter worden beoordeeld op strijd met een hoger wettelijk voorschrift of een algemeen rechtsbeginsel ondanks de uitsluiting van rechtstreeks beroep tegen een algemeen verbindend voorschrift in artikel 8:3, eerste lid aanhef en onder a, Awb. Tot voor kort was deze exceptieve toetsing door de bestuursrechter terughoudender. Dit heeft met name te maken met de positie van de rechter in ons staatsbestel, in het bijzonder zijn verhouding ten opzichte van de andere staatsmachten, de wetgever en het bestuur.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Ortlep, M. van Zanten

Verschijning: Oktober 2020

Archiefcode: AA20200961

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 29-04-2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1155)

algemeen verbindende voorschriften evenredigheidsbeginsel indirecte toetsing Landbouwvliegers motiveringsbeginsel trias politica zorgvuldigheidsbeginsel

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen