In Nederland levende rechtsovertuigingen


Zijn open normen in het vermogensrecht neutraal of weerspiegelen zij de christelijke moraal? Is er bij de toepassing van deze open begrippen ruimte voor een invulling overeenkomstig de islamitische moraal? Dergelijke vragen staan centraal in de onderhavige bijdrage. Vooral aan de hand van casuïstiek die zich in de Nederlandse rechtspraktijk heeft getoond, wordt een beeld gegeven van mogelijke wrijvingen maar ook van probleemloze uitbreidingen waarop wordt gestuit, als open normen worden opengesteld voor een bestaande culturele diversiteit.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.W.E. Rutten

Verschijning: juli 2003

Archiefcode: AA20030525

culturele diversiteit eed of belofte islamitische moraal open normen redelijkheid en billijkheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Bijzonder nummer Recht & Religie