Ik ben overheidsjurist. Jurist in dienst van de overheid


De werkzaamheden van een overheidsjurist laten zich moeilijk in één zin vatten. Vandaar dat Lester von Meijenfeld een heel artikel wijdt aan deze werkzaamheden, waarin hij tevens ingaat op de traineeopleiding tot overheidsjurist van de Academie voor Overheidsjuristen en zijn persoonlijke ervaring van anderhalf jaar Rijksdienst.