IJsseloevers Notarissen; koop onderneming met goodwill


Hoge Raad 8 juli 2011, nr. 10/00373, LJN BQ5068, ECLI:NL:HR:2011:BQ5068 (IJsseloevers Notarissen/N.N.). Ook wel bekend als Holle Bolle Gijs.

Goodwill bij non-conformiteit ingeval van de koop van een onderneming (art. 7:17 BW)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Bouichi, M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: februari 2012

Archiefcode: AA20120118

Hoge Raad 08-07-2011 (ECLI:NL:HR:2011:BQ5068) zaaknummer: 10/00373

conformiteitsregel eenmansonderneming goederenrechtelijke kwalificatie onderneming goodwill koop van een onderneming

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie