Toont alle 6 resultaten

De waardering van het ondernemingsvermogen bij de start van de onderneming

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 21 november 1990, nr. 26.197, ECLI:NL:HR:1990:ZC4447 Uitspraak van de Hoge Raad over de commerciële activiteiten van een stichting waarbij de Hoge Raad ten aanzien van de waardering voor de vennootschapsbelasting de volgende regel voorschrijft: Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat een stichting die een onderneming gaat drijven en als gevolg daarvan belastingplichtig wordt voor de vennootschapsbelasting, de op dat moment aanwezige goodwill niet in de openingsbalans kan activeren en de bij het einde van de onderneming aanwezige goodwill evenmin in de eindbalans behoeft op te nemen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1991
AA19910334

Goodwill en onderneming

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 12 oktober 2001, nr. R00/166HR, ECLI:NL:HR:2001:ZC3697, RvdW2001, 153 (K. te D./M. te G.) Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding, in het bijzonder van het daartoe behorende aandeel van de man in een specialistenmaatschap en de waarde van de daarin begrepen goodwill. Waardering en verdeling van dit aandeel staande de maatschap. Vrouw krijgt vordering terzake van aan de man te zijner tijd aan hem terzake van goodwill uitgekeerde netto vergoeding. Die vordering wordt echter pas opeisbaar nadat de man die vergoeding heeft ontvangen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2002
AA20020163

Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L’Oréal

A.A. Quaedvlieg

Post thumbnail In de twee snel opeenvolgende zusterarresten INTEL en l’Oréal heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof) niet alleen het eigene van de goodwillfunctie belicht, maar ook verrassende samenhangen met en overgangen naar de klassieke herkomstfunctie onthuld. Tijd voor een bestandsopname van de sophisticated machine die het leerstuk van de merkinbreuk geworden is.

december 2009
AA20090799

IJsseloevers Notarissen; koop onderneming met goodwill

A. Bouichi, M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 8 juli 2011, nr. 10/00373, LJN BQ5068, ECLI:NL:HR:2011:BQ5068 (IJsseloevers Notarissen/N.N.). Ook wel bekend als Holle Bolle Gijs. Goodwill bij non-conformiteit ingeval van de koop van een onderneming (art. 7:17 BW)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2012
AA20120118

september 2002

Katern 84: Burgerlijk recht

D.J. Beenders, C.G. Breedveld-de Voogd, P.C. van Es, R.M.Ch.M. Koot, B.T.M. van der Wiel

Verzekeringsportefeuille is geen goed

W.H. van Boom

Hoge Raad 6 december 2019, nr. 18/02869, ECLI:NL:HR:2019:1909 (ING/Thielen q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2020
AA20200571

Toont alle 6 resultaten