Hof van Justitie over ‘misbruik van Unie­recht’ in de directe belastingen: quo vadis?


Eerder dit jaar sprak het Hof van Justitie zich nader uit over het fenomeen ‘misbruik van Unierecht’ in de directe belastingen. Het Hof van Justitie lijkt een route te zijn ingeslagen van ambiguïteit, rechtsonzekerheid en uiteindelijk een willekeurige belastingheffing. Niet langer kan worden vastgesteld wanneer misbruik precies aan de orde is. Dit ondermijnt de systeemintegriteit en rechtsstatelijkheid van de internationale winstbelastingstelsels van de EU-lidstaten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.F. de Wilde, C. Wisman

Verschijning: januari 2020

Archiefcode: AA20200022

belastingplanning Deense zaken directe belastingen misbruik van Unierecht misbruikbestrijdingverplichting safe harbour substance

Belastingrecht

Verdieping Verdiepend artikel