Hoe komen de bewoordingen van vonnissen en arresten tot stand?


‘Concipiëren’, zoals de vakterm luidt, is bijna dagelijks werk van alle rechters en raadsheren, de meeste leden van de juridische ondersteuning en sommige medewerkers in de administratieve ondersteuning van de gerechten. Dit concipiëren is het maken van concept-uitspraken; het op schrift stellen van een uitspraak, waarvoor uiteindelijk elke rechter of raadsheer wiens naam onder de uitspraak staat, inhoudelijk en redactioneel verantwoordelijk is. De uit deze twee zinnen naar voren komende wereld van taken, taakverdeling, delegatie en verantwoordelijkheden is een wereld waarin veel werkdruk wordt ervaren en toch constant aan alle uitspraken hoge eisen gesteld worden. Van die wereld en de vragen die daarin leven, wil dit artikel een beeld geven.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.D.A. den Tonkelaar

Verschijning: juli 2015

Archiefcode: AA20150594

Metajuridica RechtsplegingStudie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Bijzonder nummer Recht & taal