Het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod: effectief of symbolisch?


In dit redactioneel wordt het wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod besproken, ook wel het taakstrafverbod bij geweld tegen hulpverleners genoemd. Hoewel het volgens de auteurs toe te juichen is dat met dit wetsvoorstel het statement wordt gemaakt dat geweld tegen hulpverleners onaanvaardbaar is, stellen zij dat het wetsvoorstel niet noodzakelijkerwijs zal leiden tot hogere straffen, terwijl de rechterlijke straftoemetingsvrijheid wel wordt beperkt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.D. Reijneveld, P.M. Sijtsma

Verschijning: Maart 2020

Archiefcode: AA20200227

22b Sr geweld tegen hulpverleners taakstrafverbod

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen