Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht (Digitaal boek)


Bij de opbouw van dit boek is uitgegaan van een beschrijving van de ontwikkeling van het ruimtelijk ordeningsrecht. De tweede druk verschijnt op een moment waarop dit recht volop in beweging is. De gewijzigde WRO is per 3 april 2000 in werking getreden, er komen wijzigingen van de Woningwet aan, er is snelheidswetgeving in ontwikkeling en we denken na over een fundamentele herziening van de WRO. Aan deze zaken wordt in dit boek aandacht besteed. Het boek bevat uiteraard een behandeling van de WRO zoals die luidt na 3 april.
Waar nodig worden vergelijkingen getroffen met de oude WRO. Een goed voorbeeld daarvan wordt gevormd door de behandeling van het nieuwe art. 19 WRO.
Bij de bouwvergunningprocedure wordt ingegaan op het desbetreffende wetsvoorstel tot wijziging van de woningwet.
De nadruk ligt sterk op het inzichtelijk maken van de verschillende wettelijke regelingen. Ook aan de praktijk van de ruimtelijke ordening wordt ruime aandacht geschonken. In dat verband moet ook de behandeling van jurisprudentie herzien worden. Vooral die rechterlijke uitspraken worden besproken die de behandelde onderwerpen kunnen verduidelijken.
Het boek is als studieboek geschreven, zowel voor HBO- als voor universitair onderwijs.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): J. Struiksma

2e druk 2000

Verschijningsdatum: 01-08-2000

ISBN: 9789069163932

Pagina's: 391

ruimtelijke ordening ruimtelijke ordeningsrecht

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Alle uitgaven Digitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.