Het staatsnoodrecht herzien: het onvoorzienbare gesystematiseerd


In dit artikel wordt de wetgeving besproken die tot stand is gebracht op basis van artikel 103 Grondwet en die uitzonderingstoestanden regelt. Het gaat daarbij om vier verschillende wetten die in dit artikel besproken worden, te weten: Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, Invoeringswet Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) en de Oorlogswet voor Nederland (OWN). Er wordt ingegaan op de inhoud en de totstandkoming van de herzieningsoperatie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.D. Cammelbeeck

Verschijning: December 1996

Archiefcode: AA19960762

algemene noodtoestand bijzondere noodtoestand crisis delegatie herziening noodrecht oorlogsrecht staatsnoodrecht

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen