Het Internationaal Jaar van Groente en Fruit: een rijke voedingsbodem?


Sinds 1959 roepen de Verenigde Naties bepaalde jaren uit als ‘themajaren’ – zo is 2021 het Internationaal Jaar van Groente en Fruit. Hoe is deze traditie van het benoemen van themajaren tot stand gekomen? En wat voor een impact kunnen dergelijke soft-law-instrumenten, zoals het besluit tot het verkondigen van een Groente en Fruit-jaar, nu echt hebben op de nationale rechtsorde?


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen