Het goddelijke recht in het oude Griekenland


Voor de oude Grieken bestond een sterk verband tussen de menselijke wet en het recht van de goden. Verschillende godinnen droegen speciale zorg voor en waren vernoemd naar juridische begrippen, zoals Themis (‘Gewoonte’), Diké (‘Gerechtigheid’) en Eunomia (‘Goede Wetgeving’). In dit artikel wordt uitgelegd hoe het goddelijke recht via deze godinnen doorwerkte in de menselijke wetgeving in het oude Griekenland.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Lardinois

Verschijning: Januari 2018

Archiefcode: AA20180004

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Blauwe pagina's Rechtvaardigheid

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen