Het Bundesverfassungsgericht over het Verdrag van Lissabon


Op 30 juni 2009 sprak Andreas Voßkuhle, de ¬45-jarige vice-president van het Bundesverfassungsgericht (BverfG), het Federale Constitutionele Hof van de Bondsrepubliek Duitsland, het arrest uit in zaak 2 BvE 2/08 en een vijftal daarmee verbonden zaken.1 Centraal stond een rechtsvraag die al vele maanden de politieke en juridische aandacht gevangen hield: is het Verdrag van Lissabon (2008) in overeenstemming met de Duitse grondwet?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. de Lange

Verschijning: Januari 2010

Archiefcode: AA20100026

ausbrechende Rechtsakt Bundesverfassungsgericht Verdrag van Lissabon

Internationaal Europees en buitenlands recht