Het boekje te buiten


Op 1 november jongstleden casseerde de Hoge Raad een arrest van het Amsterdamse gerechtshof waarin de ‘dynamische verkeerscontrole’ onrechtmatig was bevonden (ECLI:NL:HR:2016:2454). De Hoge Raad vond, anders dan het hof, dat in onderhavige zaak geen sprake was van détournement de pouvoir. Het arrest stelt om meerdere redenen teleur.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. Noyon, L.S.A. Trapman

Verschijning: Februari 2017

Archiefcode: AA20170083

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen