Het begrip ‘voordeel’ in de strafrechtelijke ontnemingsmaatregel


Hoge Raad 1 juli 1997, nr. 104908P, ECLI:NL:HR:1997:AB7714

In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan welke maatstaf de Hoge Raad aanlegt bij het begrip ‘voordeel’ in de strafrechtelijke ontnemingsmaatregel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.A. de Roos

Verschijning: april 1998

Archiefcode: AA19980313

Hoge Raad 01-07-1997 (ECLI:NL:HR:1997:AB7714) zaaknummer: 104908P

crimineel maatregel ontneming reparatoir karakter strafbaarheid

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Annotatie