Het bananenconflict


World Trade Organization Appellate Body 9 september 1997

Deze annotatie bij een uitspraak in het kader van de geschillenbeslechting bij de WTO gaat in in hoeverre de marktordening van bananen in een EG-verordening een met het General Agreement on Tariffs and Trade strijdige beperking van de vrije wereldhandel in door de daarin vervatte bescherming van bananenproducenten en handelaren in de EG-laden is.

Zie de volledige uitspraak: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/27abr.pdf


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M.H. Hirsch Ballin

Verschijning: April 1998

Archiefcode: AA19980320

World Trade Organization Appellate Body 09-09-1997

beperking mondialisering vrije wereldhandel WTO

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen