Getallen en formules in wetgeving


Met een (misplaatst) beroep op het adagium ‘iudex non calculat’ pleiten juristen zich doorgaans vrij van wiskundige formules. Hoewel een kritische houding tegenover wiskundige toepassingen in het recht zeker niet verkeerd is, kan het juridische handwerk juist gebaat zijn bij meer aandacht voor wiskunde en logica.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J. Wolswinkel

Verschijning: december 2014

Archiefcode: AA20140890

aanwijzingen regelgeving formule getallen rechtszekerheid wetgeving wiskunde

Metajuridica RechtseconomieRechtstheorie

Opinie Amuse