Georg Henrik von Wright en de deontische logica


In deze aflevering van de rubriek Bijzondere boeken schrijft Arend Soeteman over een boek over deontische logica, dat hij met rode oortjes heeft gelezen: Norm and Action van Georg Henrik von Wright. 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Soeteman

Verschijning: april 2013

Archiefcode: AA20130266

bijzondere boeken deontische logica Georg Henrik von Wright handelingen Norm and Action normen

Metajuridica Rechtsfilosofie

Blauwe pagina's Bijzondere boeken